Taktil merking

Ta og føl. Se og bli sett. Taktil betyr følbar.

For synshemmede betyr dette at informasjonen er lesbar med fingrene. Enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler og piktogrammer i relieff. Skilt som skal leses skal ha visuell skrift i riktig størrelse og kontrast, slik at flest mulig kan lese dem. Da blir det tydelig.

 

Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn. Formålet er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i.

 

Ledelinjer og trappeneser.

Farefelt brukes for å gjøre deg oppmerksom typisk i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn.

Trappeneser skal skape en visuell kontrast i trappen slik at svaksynte kan oppfatte trinnene lettere. Trappeneser skal ha en dybde på 4 cm.

Oppmerksomhetsfelt brukes i områder der det monteres ledelinjer og spesielt ved knutepunkter som foran heiser, infoskranker i resepsjon, møterom og toaletter.

Ledelinjer består av taktile lister. Disse skal være en veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier både inne og utenfor bygg.

 

Også glassfelt kommer under TEK10/17 lov om universell utforming. Store glassfelt og dører skal sikres mot sammenstøt og fall i riktig høyde. Med en kreativ hånd  kan vi designe glassene slik at de følger bygget, butikken eller firmaets egen profil, ved hjelp av utallige folie varianter.