top of page

Taktil merking

Ta og føl. Se og bli sett. Taktil betyr følbar.

For synshemmede betyr dette at informasjonen er lesbar med fingrene. Enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler og piktogrammer i relieff. Skilt som skal leses skal ha visuell skrift i riktig størrelse og kontrast, slik at flest mulig kan lese dem. Da blir det tydelig.

 

Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn. Formålet er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i.

 

Ledelinjer og trappeneser.

Farefelt brukes for å gjøre deg oppmerksom typisk i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn.

Trappeneser skal skape en visuell kontrast i trappen slik at svaksynte kan oppfatte trinnene lettere. Trappeneser skal ha en dybde på 4 cm.

Oppmerksomhetsfelt brukes i områder der det monteres ledelinjer og spesielt ved knutepunkter som foran heiser, infoskranker i resepsjon, møterom og toaletter.

Ledelinjer består av taktile lister. Disse skal være en veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier både inne og utenfor bygg.

 

Også glassfelt kommer under TEK10/17 lov om universell utforming. Store glassfelt og dører skal sikres mot sammenstøt og fall i riktig høyde. Med en kreativ hånd  kan vi designe glassene slik at de følger bygget, butikken eller firmaets egen profil, ved hjelp av utallige folie varianter.

bottom of page